Hurbanová Ves 114, 903 01

Projekcia, výroba atypických špeciálnych debnení a foriem pre stavebnú výrobu

Príklady projekcie a výroby ktoré boli uskutočnené alebo riešené.