Podnikanie v jednoosobovej s. r. o.

Viete, aké možnosti máte pri zakladaní svojej vlastnej spoločnosti a ktorý typ právnej formy bude pre vaše podnikanie najvhodnejší? V súčasti mnoho jednotlivcov podniká na živnosť. Avšak pri väčšej a rozsiahlejšej podnikateľskej činnosti, kde sú vysoké zisky sa mnohým oveľa viac oplatí založiť si spoločnosť. Medzi najviac rozšírenú právnu formu patrí spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.). Založenie s. r. o. alebo založenie jednoosobovej s. r. o. je z hľadiska náročnosti a aj z finančného hľadiska medzi najmenej náročnú formu podnikania. Odporúča sa pre malé až stredne náročné podnikanie.

sro

Založiť jednoosobovú s. r. o. môže jedna fyzická alebo právnická osoba a táto spoločnosť sa zakladá zakladateľskou listinou. Zakladateľ s. r. o. je zároveň aj jej konateľom. Základné imanie pri s. r. o. je stanovené v sume 5 000 €, ktoré musí byť upísané do dňa zápisu do Obchodného registra. Základné imanie môže pozostávať z peňažného, ale aj nepeňažného majetku. Jeho hodnota však musí byť určená znaleckým posudkom alebo reálnou hodnotou. Oproti akciovej spoločnosti (a. s.) je spoločnosť s ručením obmedzeným o niečo administratívne jednoduchšia. Hlavný rozdiel je aj vo výške základného imania, ktoré je pri a. s. 25 000 €.

podnikanie

Vyššie sú aj poplatky pri návrhu na zápis do Obchodného registra a líšia sa aj zakladateľské dokumenty, ktoré musia byť vyhotovené formou notárskej zápisnice. Účtovná závierka akciovej spoločnosti je kontrolovaná audítorom. Pri a. s. nie je možné, aby mala len jedného zakladateľa. Výraznou výhodou a. s. oproti s. r. o. je, že v spol. s r. o. ručí spoločník za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu, zatiaľ čo v akc. spol. akcionár za záväzky spoločnosti neručí vôbec. V prípade, ak si chcete tento proces založenia s. r. o. omnoho zjednodušiť, môžete sa obrátiť na portál ezmluva.sk, kde všetko vybavíme za vás a okrem toho vám poskytneme aj odborné poradenstvo.