Predaj zemiakov v plastových prepravkách

Zemiaky sú tradičnou a kľúčovou poľnohospodárskou komoditou, ich pestovaniu sa na Slovensku venuje množstvo subjektov, medzi ktorými sa vyskytujú aj veľké farmy, ktoré ponúkajú zemiaky v predaji na farmárskych trhoch, alebo ich rozváža na objednávku svojim zákazníkom. Pestovateľská činnosť vyžaduje nielen pracovné úsilie, ale aj vhodné pomôcky, kam radíme aj odvetvie logistiky. Zemiaky musíte v niečom skladovať a transportovať.

úroda zemiakov

Predtým sa predaj zemiakov uskutočňoval prostredníctvom drevených debničiek, v každej z nich sa nachádzalo niekoľko kilogramov plodín a tie sa potom skladovali v debničkách, vyskladané na seba do viacerých vrstiev. Problém spočíval najmä v dvoch veciach, po prvé sa debničky pri skladovaní a preprave nakláňali a prepadávali cez seba, čo mohlo úrodu úplne znehodnotiť či zničiť, a za druhé sa drevo veľmi ľahko stalo obeťou hniloby a plesní. To sa prejavilo hlavne pri dlhodobejšom skladovaní, kedy bolo nutné časť úrody po napadnutí plesňou zlikvidovať.

zemiaky na tanieri

Dnes sa na to ide inak. Výrobcovia obalov a prepravných či skladovacích nádob sa sústredili na zdravotne nezávadný polypropylén, ktorý je na tieto účely úplne ideálny. Zhotovujú z neho plastové prepravky, s ktorými je manipulácia s ovocím a zeleninou hračka. Ľahko sa skladajú na seba a stohujú do väčších výšok av skladoch potom nie je problém s prevrátením debien a s pádom na zem. V plastovej debne sú zemiaky a akákoľvek iná zelenina uložené v bezpečí, plast nemá tendenciu nasávať vlhkosť ako drevo, a tým pádom sa nepodieľa na šírení hnilobných procesov a plesní. V plastovej debne je úroda tiež prehľadnejšia, prepravky sa zhotovujú v rôznych farbách, ktorými odlíšite jednotlivé druhy komodít.

Plastové prepravky tiež vykazujú dlhšiu životnosť, než drevo, pri šetrnom zaobchádzaní vám vydržia neporušené aj niekoľko desiatok rokov a ak ich budete aj dôkladne čistiť, zachovajú si svoj vzhľad, ako keby boli stále nové.